PRODUKTER Sveip til høyre for å se menyen

GEOWŁÓKNINA POLIESTROWA.

Płaski geosyntetyk wykonany z włókien poliestrowych (PES)

Geowłóknina piliestrowa charakteryzująca się wodoprzepuszczalnością i zdolnością filtracji.

Geowłóknina to płaski geosyntetyk wykonany z włókien poliestrowych (PES) lub polipropylenowych (PP) połączonych mechanicznie metodą igłowania, przeszywania lub termicznie w wyniku zgrzewania.

Włókna poliestrowe charakteryzują się stosunkowo dużą wytrzymałością na zerwanie oraz wysoką temperaturą topnienia – produkt rekomendowany jest do kontaktu z masą bitumiczną.

Dodatkowy atut to wysoka odporność na działanie światła (promienie UV). Geowłóknina nie zawiera związków toksycznych i jest nieszkodliwa dla człowieka oraz środowiska naturalnego.

ZASTOSOWANIE:

Zalecane jest stosowanie w budownictwie ziemnym i hydrotechnicznym, wszędzie tam gdzie występują duże obciążenia mechaniczne i ważna jest wodo- przepuszczalność cieczy w poziomie i pionie.

Geowłóknina używana jest przede wszystkim przy budowie:

parkingów,
kortów,
boisk,
tarasów,
nawierzchni brukowanych
czy zielonych dachów.

Wykorzystywana jest także przy układaniu chodników, ścieżek wokół domu, wykonywaniu podjazdu do garażu, drenażu opaskowego wokół elewacji budynku oraz przy konstrukcji oczyszczalni ścieków czy basenów i oczek wodnych. Geowłóknina wykorzystywana też jest jako ochrona przed uszkodzeniami geomembran (ważne przy użyciu folii hydroizolacyjnych PrimaTess PVC).

ISTOTNE CECHY FOLII PRIMA TESS PVC

Filtracja – geowłókniny zapobiegają ruchom cząstek gruntu, umożliwiając również swobodny przepływ cieczy i gazu.

Separacja i wzmocnienie – geowłókniny poprawiają parametry mechaniczne podłoża i w tym celu układane są poniżej lub pomiędzy warstwami ziemi, aby przejmować powstające naprężenia dynamiczne, powstające w wyniku użytkowania dróg, lotnisk czy też trakcji kolejowych.

Drenaż i ochrona – PrimaTess stanowi skuteczną ochronę geomembran oraz folii przed mechanicznymi uszkodzeniami i wydostaniem się do środowiska naturalnego niebezpiecznych związków. Dodatkowo, dzięki stabilnej wodoprzepuszczalności, PrimaTess odprowadza ścieki i gazy powstające w składowiskach odpadów. Geowłóknina PrimaTess zatrzymuje błoto i muł przed przedostaniem się do warstwy drenarskiej rur. W przeciwnym razie system drenarski nie będzie prawidłowo funkcjonował.

CHCESZ KUPIĆ?

Skontaktuj się z nami!