PRODUKTER Sveip til høyre for å se menyen

Fiberduk av polyester.

En geotekstil av polyesterfiber (PES)

Fiberduk av polyester kjennetegnes av at den er vanngjennomtrengelig og kan brukes til filtrering.

Fiberduk er en geotekstil av polyester (PES) eller polypropylen (PP). Det finnes en rekke typer fiberduk, som nålefiltede, termiske og vevde duker.

Polyesterfibre kjennetegnes av at de er relativt slitesterke og har høyt smeltepunkt - produktet egner seg derfor perfekt til bruk sammen med bituminøse masser.

En annen fordel er at fiberduk er UV-bestandig. Den er også fri for giftstoffer, utgjør ingen helserisiko og er miljøvennlig.

Bruksområder:

Fiberduker brukes innen bygg- og anleggsvirksomhet og i hydrotekniske anlegg. Den anbefales også ved store mekaniske belastninger og der hvor vanngjennomtrenging spiller en stor rolle både i horisontal og vertikal retning.

Fiberduk brukes først og fremst ved bygging av parkeringsanlegg,
tennisbaner,
fotballbaner,
terrasser,
brosteindekke eller
grønne tak.

Fiberduken anvendes også ved legging av fortau, stier på eiendommen, brostein foran garasjen, drenering rundt huset, og ved legging av renseanlegg eller bassenger. Fiberduken kan også brukes til å beskytte andre konstruksjonselementer, f.eks. geomembraner.

Viktige egenskaper til Prima Tess Pess

Filtrering - fiberduker sørger for at vann, væsker og gasser går gjennom, mens ulike partikler stoppes.

Separasjon og forsterkning - fiberduker forsterker underlagets mekaniske egenskaper. De legges under eller mellom jordmassene og tar opp trykkbelastninger i konstruksjoner som oppstår som følge av bruk av veier, flyplasser eller jernbanespor.

Drenering og beskyttelse - PrimaTess er en effektiv beskyttelse for geomembraner og duker mot mekaniske skader og utslipp av miljøfarlige stoffer. Grunnet stabil vanngjennomtrenging tar fiberduker opp avløpsvann og klimagasser fra avfallsdeponiene. Fiberduken PrimaTess holder gjørmen ute slik at den ikke trenger inn i rørets dreneringslag. Ellers ville dreneringssystemet ikke virke som det skal.

Interessert i å kjøpe?

Ta kontakt med oss!