PRODUKTER Sveip til høyre for å se menyen

Balansert ventilasjon.

Mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning

Balansert ventilasjon er mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning.

Naturlig ventilasjon er basert på trekk (oppdrift av luft) som oppstår i en pipe. Denne løsningen har en del ulemper, blant annet kald trekk i boligen og manglende fuktfjerning.

Balansert ventilasjon er mekanisk ventilasjon som baseres på at luft settes i bevegelse av varmegjenvinner.

Varmegjenvinneren sørger for både tilførsel og avtrekk av luft i rommene. Den gjenvinner også varmen fra luft som allerede er varm, men brukt (fuktig og full av karbondioksid).

Fordeler:

Balansert ventilasjon gir energisparing
Ingen forurenset uteluft i boligen
Ingen støy fra åpent vindu
Styringskontroll på mengden av frisk og brukt luft
Luftskifte reguleres etter behov
Rask fuktfjerning
Rask luktfjerning
Støvmengden i boligen reduseres
Frisk luft
Ingen insekter om våren og sommeren
Balansert ventilasjon øker verdien på boliger og bygninger

Balansert ventilasjon brukes istedenfor naturlig ventilasjon

Med andre ord betyr dette at i boliger med balansert ventilasjon bygges ikke lenger ventilasjonspiper. Men forutsetningen er at i boligen finnes en pipe til ovn eller/og peis. Hvis boligen ikke har peis, og oppvarmingssystemet er basert på varmepumpe, er det heller ingen pipe der.

Interessert i å kjøpe?

Ta kontakt med oss!